TRINE TANJA GÅRE

HEALING SOM VERKTØY FOR EGENOMSORG OG -UTVIKLING

Kan healing være et verktøy for selvutvikling og egenomsorg? 
 
Jeg vil i dette foredraget fortelle hvilke verktøy jeg har brukt for å bli frisk av min ME. Det startet med healing med Reconnective healing frekvensene og min åndelig åpning i 2013. Mine åndelige egenskaper tredde frem og nysgjerrigheten ble vekket. Min skepsis måtte vike for egen erfaringer langt utover det jeg kunne drømme om. Jeg lærer stadig noe nytt og har gleden under mitt foredrag på 5 årsjubileet til Hjertetreff å dele av mine erfaringer så langt.
 
Healingen har forandret livet mitt til å bli rikere og bedre på alle måter. Jeg er nå i bedre balanse og er mer i samsvar med meg selv, enn jeg har vært i hele mitt liv. Det har vært en spennende og lærerik reise, som noe større enn meg selv, har hadd styringen over. 
 
Noen av temaene jeg vil ta opp er: Reconnective healing, vitenskap vs erfaringer, åndelige egenskaper, tilfriskningsprosessen, om å ta vare på hele seg - både kropp/sinn/sjel, å jobbe med nye tankemønstre, manifestasjoner og betydningen av å ha et nettverk. 
 
Jeg vil i løpet av foredraget demonstrere frekvensene på deres hender og vise hvordan jeg jobber på et par av dere. 
 
 
Velkommen til foredrag mandag 7.mai 2018. 

MITT NAVN ER TRINE TANJA GÅRE.....

Jeg kommer opprinnelig fra Målselv i Troms, bor nå i Bardu og er før Hjertetreff 2018 flyttet til Gibostad på vakre Senja.
 
Jeg er bondejente, Bioingeniør, healer og en av få som har fått lov å bli frisk fra CFS/ME. Jeg har nå gleden av å jobbe både som Registrert og Godkjent Healer og som Bioingeniør ved Embrace Life Komplementærmedisinske senter på Gibostad. Senter har foruten avdelingen jeg er med å lede, både Kompetansesenter, Urtegård, Butikk med/Netthandel, Kafé og Utleie av leiligheter/hybler for besøkende.  
 
Min nåværende karriere som healer, startet i 2013 ved at jeg selv gikk til Reconnective healer og altså var så heldig å få lov å bli frisk etter 7 år med CFS/ME. CFS/ME er en sykdom som invalidiserte meg i stor grad. Jeg ville så gjerne, men kroppen hadde ikke kapasitet til mer enn 20-30 % av normal funksjon. Forskningen viser da også at sykdommen er en av de vanskeligste sykdommene og leve med.
 
Etter healingen begynte en prosess som i løpet av 1 år gjorde meg frisk av CFS/ME. Prosessen åpnet også opp for mine medfødte evner og mine spirituelle sider kom klarer frem. Opplevelsene har vært mange og lang utover det jeg trodde var mulig, skeptisk og opplært i den vitenskaplige skolen som jeg var. Men med tiden har erfaringene gjort at jeg har latt meg overbevise. 

HVA ER HEALING?

Hva kan du forvente ved et besøk hos en healer?

Healing er en del av det vi vil kalle legmannstradisjonen i Norge og andre land.

I tradisjonell medisin er det godt kjent at pasientene har tillit til og benytter seg av ”kloke koner/menn”, personer som kan stoppe blod eller som på andre måter kan utfylle eller hjelpe til der vanlig medisin kommer til kort.

Tilliten til disse menneskene ligger nettopp i at de er legmenn, de verken er eller gir seg ut for å være noe annet.

En healer tror på en kraft som er større enn seg selv. De ser på mennesket som en helhet, hvor kropp, sjel og sinn er integrert i en energikropp.

Medisinsk kunnskap, ofte omtalt som symptomfokusering, er for mange healere mer en ulempe enn en fordel.

Healeren behandler ikke sykdommer eller symptomer, og det er derfor uvesentlig hvilke sykdommer eller plager klienten lider av. Ved å kanalisere den universelle kraften over til klienten, gis denne muligheten til å helbrede seg selv.

Den enkelte healer har en medfødt evne eller et talent det ikke er mulig å lære. Det kan til en viss grad videreutvikles, men det kan ikke læres.

Det Norske Healerforbundet har erkjent dette, og har derfor heller ingen krav til sine medlemmer om en bestemt ”utdannelse” innen healing.

Vi sammenligner dette talentet med andre talenter for eksempel en god sangstemme, der vi mener at det bør være opp til den enkelte om de ønsker å utvikle denne stemmen innen opera, pop eller visesang.

Vi oppmuntrer og oppfordrer våre medlemmer til å videreutdanne seg, men vi anbefaler ikke en bestemt retning eller utdannelse innen healing.

Eksempelvis arrangerer vår avdeling på Østlandet nå et kurs i regi av The Spritual Healers Organisation i Storbritannia, som kvalifiserer til medlemskap i dette forbundet.

Derfor har vi også valgt å stole på :

1) Healeren selv, når vedkommende skriftlig bekrefter å ha slike evner

2) Klientene, som har opplevd evnene i praksis.

Siden ingen healere arbeider likt, er det også vanskelig i generalisere når det gjelder hvilke forventninger en klient skal ha til en healing.

Mange healere ønsker ikke å vite noe om klienten eller dennes problemer på forhånd. Dette fordi de ønsker å ”kjenne” på energiene og selv danne seg en oppfatning av klienten uten å være forutinntatt. Andre snakker med klienten først, og hører litt om situasjonen på forhånd. Uansett skal DNH’s healere informere klienten på forhånd om hva som foregår under healingen og hva det koster.

De fleste healere bruker en benk hvor klienten legger seg ned. De får gjerne et teppe over seg, noen bruker musikk etc. og hensikten er å få klienten til å slappe av.

Så bruker healeren hendene nær og/eller på kroppen. Klienten kan føle varme eller kulde, noen kan se farger eller ha emosjonelle opplevelser.

Det er ikke essensielt at klienten verken tror på healing eller føler noe spesielt under healingen.

(I denne forbindelse kan nevnes av enkelte healere også behandler dyr)

Det at en healer arbeider med mange klienter, at klientene kommer tilbake og at de anbefaler healeren til andre, er i seg selv en erkjennelse av at klienten har opplevd ”noe” som han eller hun finner verdifullt. Vi presiserer at det ikke er påvist noen som helst skadelige bivirkninger av healing.

Våre medlemmer har forpliktet seg til å overholde DNH’s etiske regler.

Alle våre healere som ønsker godkjennelse må gjennomgå et kurs i disse etiske retningslinjene, og forplikter seg til å etterleve dem.

Dermed ivaretar vi klientenes behov for å beskytte seg mot useriøse utøvere.

Å stille strenge krav til utdannelse innen forskjellige fag strider mot den tradisjonelle legmannstradisjonen. En healer er et ”naturbarn” med gitte evner og også gitte forutsetninger for å bruke dem.

Mange healere tror også at eventuelt misbruk av kreftene vil føre til tap av evnene.

Det finnes mange gode beskrivelser av hva healing er. Vi viser til artikkelen publisert i Helsehåndboka 2002, som vi synes gir en god beskrivelse av hva healing er. Les artikkelen.

Det Norske Healerforbundet

August 2005

RECONNECTIVE HEALING

Du har hørt om det, men hva er RECONNECTIVE HEALING?

De fleste av oss har blitt lært at healing er noe som angår vår fysiske kropp. At symptomer skal leges med kjemikalier eller kirurgi. Nå vet vi at dette synet er en begrensning, mer enn en løsning. Vi vet nå at vi er mer enn bare en fysisk kropp. Vi er ENERGI. Vi er kropp, psyke og ånd - og disse tre må være i balanse for at vi skal føle oss bra.

Reconnective Healing er unik. Det er en mye høyere form for healingenergier, eller frekvenser, enn vi noen gang tidligere har opplevet.

Reconnective Healing bærer i seg lys, kjærlighet og informasjon. Dette gjør at du vil kunne oppleve at enhver form for ubalanse du har i din kropp, enten den er fysisk, emosjonell, mental eller spirituell, vil bli erstattet av dyp avspenning som lar healingsprosessen finne sted.

Healing kan komme i mange former. Iblant øyeblikkelig og svært merkbart og tydelig. Iblant så "stille" at du ikke ser hva som har skjedd før etter flere uker eller måneder. I tillegg til at fysiske symptomer kan forsvinne kan healingen innta former som vi vanligvis ikke har forbundet med healing i det hele tatt. Det kan være oppløsning av frykt og traumer vi har båret på lenge. Eller at vi får større innsikt og klarhet angående et problem som preger vår tilværelse. Mange opplever at relasjoner forbedres, eller at ting plutselig faller på plass slik at vi oppdager muligheter vi tidligere ikke så. En annen opplevelse mange forteller om er at livet virker lysere og lettere, og at vi møter hver dag med en ny følelse av forventning.

"Hvis du er heldig kommer healingen i den formen du forventer. Hvis du er ekstra heldig , kommer den i en form du ikke engang har våget å drømme om. En form som universet har valgt spesielt for deg". Dr. Eric Pearl

Reconnective Healing leger deg, ikke sykdommer eller symptomer. Dette innebærer at selv om jeg ikke kan gi noen form for garanti angående resultatet av healingen, er det heller ingen grunn til å forvente noen begrensninger i mulighetene for hva som kan helbredes og ikke. Hver enkelt klient får det de er mest tjent med, selv om hverken de selv eller jeg ofte på forhånd kan si hva dette er. Men det er helt uvanlig at man ikke føler en stor grad av forbedring i sin livskvalitet, og at NOE har skjedd som har forandret deg på en positiv måte.


Men hvorfor heter det RECONNECTIVE HEALING?

Siden menneskene begynte å skrive sin historie, har menneskehetens fall vært beskrevet. Vi har bibelens historie om Adam og Eva som spiste forbuden frukt i Edens have. Det er beskrevet hvordan sivilisasjoner oppsto og falt både i Atlanterhavet og Stillehavet......Atlantis og Lemuria. Det er til og med en historie om en tid da Pleiadefolket hadde tilhold på Jorden. De delte seg i to grupperinger som endte med å krige om herredømmet her. Historien forteller at en av gruppene fikk overtaket ved å lære seg hvordan de skulle kutte motstandernes forbindelser som de naturlig hadde med universet. Og vi stammer fra den gruppen som ble "koblet av". Den røde tråden i disse historiene er hvordan vi var uendelig mye mer bevisste, spirituelle, empatiske og kjærlighetsfylte før vi som menneskehet falt ut av vår opprinnelige plass i universet.

Vi lever i en spennende tid. En ny alder der bølge etter bølge av evolusjonsmuligheter flommer inn over vår verden. Er vi klare for denne tiden? Det er helt klart utfordringer knyttet til dette, ikke bare muligheter og grunn til entusiasme. Vi ser opptrapping av kriger, terrorisme og naturkatastrofer. Kreftsykdommer har økt som gressbrann, i likhet med auto-immune sykdommer. Mange mennesker forlater vår planet nå - mange som ikke er "koblet" slik at de ønsker å leve i den tiden vi er på vei inn i, eller som vet de kan bidra mer til denne utviklingen ved å innta andre roller i andre dimensjoner.

Det sies at det finnes mennesker som har en tredje DNA-streng, i motsetning til flertallet som har to. Denne tredje strengen knytter dem som har den nærmere til vårt genetiske opphav. Det sies at de har kommet for å bringe mer lys og informasjon til resten av oss. Gjennom tidene har Mestere og mystikere tatt plass blant oss blent annet for å lære oss å lytte. I vår tid har vi også barna.... Indigo-barna, Stjerne-barna og andre barn med spesielle spirituelle og åndelige egenskaper. De finner sine roller hvor de kan undervise, opplyse, kanalisere og formidle gaver som f.eks. healing-egenskaper.


Dr. Eric Pearl er en av disse personene.

I sin bok "The Reconnection - Vekk din indre healer", (orig: "The Reconnection - Heal Others, heal yourself") forteller Eric om sitt liv. Om sin dramatiske fødsel, om at han utdannet seg til kiropraktor og jobbet som det i 12 år. Om sitt møte med en jødisk sigøynerkvinne som jobbet som spåkone på Venice Beach i California. Selv om alt i ham protesterte, og han følte seg som en idiot, betalte han henne $ 333 for å "koble ham opp igjen til nettverket som omslutter jorden, og andre stjerner og planeter." Med andre ord,; hun ønsket å gjenoppkoble ham/ gjøre hans Reconnection.

Etter dette endret livet hans seg dramatisk. Pasientene hans begynte å oppleve utrolige og uventede healinger. De begynte også, til sin egen og Dr. Pearls store overraskelse, å kanalisere ord og setninger og fortelle at de så andre "vesener" tilstede i rommet. I sitt hjem opplevde han at låste dører og vinduer åpnet seg, og at lys slo seg av og på av seg selv.. Han lette etter forklaringer på hva som hadde hendt ham, overalt, uten egentlig å finne noe fullgodt svar. De utrolige healingene fortsatte, men ikke konstant. Han fortsatte å lære. Klienter kom fra hele USA for å bli healet av Dr. Pearl. Etterhvert avsluttet han sin innbringende praksis som kiropraktor. Han ønsket istedet å bruke sin tid på 
The Reconnection, og å lære bort dette arbeidet til andre. De siste årene har han reist verden rundt og undervist titusener av mennesker i denne halt spesielle healingformen, og filosofien som ligger bak. Samtidig er hans bok "The Reconnection - Heal others, heal yourself." foreløpig oversatt til 23 språk. På norsk er nå andre opplag bortimot utsolgt under tittelen "The Reconnection - Vekk din indre healer". (Damms Forlag)

KONTAKTINFORMASJON:

For bestilling av time til healing (på kontoret eller fjernhealing) ringe: 9947 5152
Mer info finner du på: www.embracelife.no
 
og fb side: T. T. Gåre/ Trine Tanja Gåre

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.02 | 17:21

Takk for inbydelsen. Det hadde vært fint å være ammen med dere, men kan ikke
i år heller. Barnebarnet mitt skal konfirmeres den helga. Håper dere får en fint.

...
07.08 | 01:08

Du er alltid velkommen Bjørg Aaland.

...
06.08 | 19:25

eg kan ikkje melde meg på så tideleg,men viss alt klaffa er eg med ;,

...
28.04 | 12:56

Kan du ringe meg på 930 80 450
Mvh Mette Wister

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE