BEHANDLINBGSTILBUD

På festivalen i år er vi takknemlige for å kunne formidle tilbud fra noen av våre foredragsholdere og deltakere.

Noen av tilbudene kan du benytte deg av på festivalen....andre kan du benytte deg av i etterkant.

Valget er ditt 

GRO KARIN FOSSE

I 2024 vil ikke Gro Karin ha private behandlinger.  Hun vil i steden tilby en felles Medium seanse og One Blessing Deeksha (dette er utenfor Hjeretreff sitt program) på søndag 26.05.24 fra kl. 20.00 til kr. 400.-.  Dette krever påmedling, noe du kan gjøre til henne via sam til telf. 928 24 829.


Medium seanse og One Blessing Deeksha
Bet blir mediumseanse med varihet ca 2 timer der det blir opna opp for kontakt med «ånder» på
andre siden. Det kan også komme guider for å formidle budskap.
Som medium arbeider man gjerne med:
Clairvoyance - man ser et bilde som kontakten i åndeverden sender. Noen ser dette internt - som i en
drøm og noen ser det eksternt, på utsiden i rommet eller i naturen.
Clairaudience - man hører klart og tydelig en stemme, den kan også høres enten internt eller
eksternt. Det kan være navn, ord korte setninger
Clairsentience - her kjenner man helt tydelig ved hjelp av følelsesminner hvordan kontakten i
åndeverdenen har det. Man kan føle om kontakten er glad, deprimert, følsom og hva slags fysisk
sykdom som kan ha vært dødsårsaken m m.
Når jeg jobber bruker jeg alle disse..
Jeg både hører, ser og kjenner det de har å formidle.
PÅ slutten av seansen gir jeg Deeksha til alle.
Jeg var på kurs hjå Morten Eriksen i 2011 der jeg ble sertifisert som Deeksha- Blessing giver.
Sitat fra Morten Eriksen, 20.11.2007
Jeg var i India i 2005 og lært en "behandlingsform" som blir kalt Deeksha. Å kalle det en
behandlingsform er gjerne noe ukorrekt, men det handler om å overføre en høyere bevissthet til
andre mennesker.
Når jeg "gir" Deeksha, så holder jeg mine hender på hodet til den det gjelder. Jeg blir da en kanal for
de høyere åndelige energier. Jeg holder gjerne bare noen sekunder eller minutter. Men resultatet er
den sterkeste transformasjonen jeg noen gang har sett!
Hva en Deeksha gjør er å løse opp i dine mønstre, og dine illusjoner om "deg selv".Og du kan oppleve
å komme tilbake til din indre åndelige kjerne.
Du kan oppleve å bli opplyst. En total indre ro og kjærlighet vil da kunne bli en varig del av deg. Alle
indre og ytre konflikter kan løses opp. For å forstå hvordan dette fungerer, så må vi se på hvem vi
egentlig er. Du har det vi kaller et Ego, og et lavere Selv. Samt en høyere Åndelig bevissthet. I vår
hverdag er det det lavere Selvet og Egoet som tar all oppmerksomhet. Det er nemlig slik at alle
mennesker i dag betrakter og ser seg selv ut fra de følelser og opplevelser de har hatt i livet. Alt dette
former deres syn på seg selv. Og ut fra dette danner vi en identitet som vi forbinder oss med. Som vi
kaller Det lavere Selv. Men er vi egentlig våre følelser, tanker og erfaringer? Eller er vi noe dypere?
Alt du opplever i ditt liv er fargelagt av dine tidligere opplevelser. Alle nye ting du opplever blir
analysert ut fra tidligere hendelser. Så ingen ting av hva vi opplever i livet opplever vi på en nøytral
måte. Vi repeterer og analyserer hva vi tidligere har opplevd. Fra du ble unnfanget i mors mage, til du
er ca. 4 - 5 år, dannes det følelser og opplevelser som påvirker deg resten av livet. Derfor "lever"
nesten ingen i dag. Vi er ikke tilstede i nuet!

Hun jobber som Medium, healer, kanal, regresjonsterapaut og mye annet.

Du kan lese mer om henne på hennes hjemmeside: www.lyskanalen.com


Kontaktinformasjon:

Telf: 928 24 829



TRINE LØVSTAD

Jeg har siden jeg var liten vært klar over at jeg hadde en livsoppgave, når jeg så opp mot himmelen og sa at det er der jeg kommer fra. Intuitiv har jeg vel alltid vært, men mitt klarsyn har jeg gradvis utviklet de siste år. De siste fire årene har jeg vel åpnet helt opp min kanal til universet. Jeg kanaliserer beskjeder fra mine guider, og budskap kommer inn fra Pleiadene. 

Jeg utfører readinger av klienter. Metoden jeg bruker er at jeg ber om et bilde av klienten, og leser (tolker) gjennom det. I forkant ønsker jeg å vite minst mulig om den som ønsker å bli lest. Jeg følger da opp med en samtale i etterkant.

Under readingen kan jeg intuitivt ta inn tarot kortenes betydning, og også krystaller som klienten kan benytte. Jeg mediterer alltid før jeg foretar readinger.

Jeg er også healer og jobber intuitivt under behandlinger med å rense chakraene,

og kan også tilby behandlinger fra De Nye Energiene.

Er høyskoleutdannet helsepersonell og er svært opptatt av etikk i utøvelse av behandlinger.

Kontakt

Telefon 977 75 357 eller

Send mail for mer informasjon og konsultasjon til

Min hjemmsede:

ELISABETH LØVSTAD HAVIK

Kontaktinformasjon: 

mob 91820503

Jeg tilbyr på festivalen intuitiv massasje hvor jeg jobber ut ifra lymfedrenasje fra De Nye Energiene.

Dette er en massasjeform som er kanalisert ned ifra Iliuka gjennom Leif Havik.

Det vil være en massasje hvor intensjonen er å skape avslapning.

Behandlingen tar ca 1 time.

Festivalpris på en behandling er 500 kr.

Jeg legger ut en liste for time til behandling på festivalen.

Nyeste kommentarer

30.06 | 09:10

Jeg vil gjerne være med i gruppen

15.02 | 19:34

Du er velkommen til å melde deg på. Bare ta kontakt på mail hjertetreff.bo...

15.02 | 18:40

Jeg ville elske at blive med

18.11 | 23:29

Hei Grete