GRO KARIN FOSSE

GRO KARIN sier om seg selv:

Jeg er opprinnelig utdannet lærer/adjunkt og har jobbet med mennesker i over 40 år, derav  over 25 år som terapeut på hobbybasis ved siden av lærerjobben. Dette har gitt meg verdifull erfaring med mennesker. 

I tillegg har jeg gått gjennom livet på en av og til litt humpete vei, som har hjulpet meg i retning av å tenke mer helhetlig rundt kropp og helse. Ved å  gå på kurs for å hjelpe meg selv gjennom disse periodene oppdaget jeg mine evner som healer, medium og klarsynt.

Jeg jobber nå  som alternativ terapeut og jobber med å formidle lys, energi og forbinde mennesker med sin egen dypeste kilde. Derav navnet Lyskanalen.

I denne prosessen bruker jeg min intuisjon og mitt klarsyn. Jeg jobber også med Guider som alltid er med meg og kommer med informasjon, via bilder, beskjeder og ord slik at jeg kan dele dem med dere. 

Jeg har erfart at det meste av det klienter kommer med handler om følelser og mønstre som kroppen og sinnet og tror er sannheter, noe som kommer av mangel på kontakt med deres indre kjærne. Dette kan skape mange uønskede situasjoner, et turbulent følelsesliv og dårlig helse.

For å kunne ha det bra med oss selv er kunsten å kunne observere følelsene når de oppstår slik at man, i stedet for å hoppe i dem, kan se på dem og velge hvilke følelser man vil leve ut eller om vi vil reagere i det hele tatt. 
Kunsten ligger i å ikke reagere, men agere slik at man ikke blir kasteball i eget følelsesliv.

I behandlingen/seansen kan flere hjelpere/åndelige veivisere og andre som har gått over på den andre siden komme gjennom for å opprette kontakt. De kommer gjennom når klienten har behov for noe fra deres side. Disse hjelperne bringer med seg sterke energier og sterke opplevelser. Jeg har alltid med meg to hjelpere,og av og til flere, som hjelper meg og forsterker healingkraften og sørger for at klientene får akkurat det de trenger. 

Jeg åpner meg opp for den guddommelige kjærlighetskraften som jobber gjennom meg. 
Denne kjærlighetskraften skiller ikke mellom raser, kjønn eller trosretninger.Alle fortjener kjærlighet og lys uansett hvem de er, hva de har gjort eller hva de tror eller ikke tror på.

Kjærlighetskraften er kraften som forener oss, som gjennomsyrer oss alle og er vår naturlige tilstand i oss selv. 
I min jobb er min hensikt å hjelpe mennesker til å få kontakt med denne kraften i dem selv. 

ET "MØTE" på DITT INDRE plan

Tor. 25.05 15.30-17.30 byr Gro Karin på denne ettermiddagen:

Gjennom denne samlingen får du mulighet til å bli bedre kjent med deg selv og bli mer bevisst på hvilke deler av deg som yter motstand.

Motstand og blokkeringer kan forhindre deg fra å føle kjærlighet til deg selv og det kan føre til mangel på fred og ro i livet ditt.
Gro Karin bruker her sine evner, hvor hun  formidler lys og kjærlighetskraft gjennom guidede meditasjoner og kanaliseringer. Under samlingen kan du møte kraftdyr, sjelsengler, guidar og hjelpere alt etter hvor du er i din prosess. Det blir healing både til sjelen og til kroppen din via chakra systemet. Healing
av det indre barnet og balansering av oss selv i forhold til "den ytre verden."
Dette kan være en viktig døråpner for den DU ønsker å være.HEALING-SIRKEL

På festivalen vil Gro Karin holde en del guida meditasjoner og en healingsirkel.

Hun vil i 2024 gi begrensede behandlinger.  Men på grunn av stor etterspørsel har hun bestemt seg for å sette opp en

Mediumseanse og One Blessing Deeksha (dette er utenom vårt oppsatte program )

Seansen koster kr. 400.- og det krever påmelding og det er begrenset med plasser her.  Du kan melde deg på ved å sende en melding til henne på

telf. 928 24 829.


Litt om seansen:

Medium seanse og One Blessing Deeksha
Det blir mediumseanse med varihet ca 2 timer der det blir opna opp for kontakt med «ånder» på andre siden. Det kan også komme guider for å formidle budskap.
Som medium arbeider man gjerne med:
Clairvoyance - man ser et bilde som kontakten i åndeverden sender. Noen ser dette internt - som i en drøm og noen ser det eksternt, på utsiden i rommet eller i naturen.
Clairaudience - man hører klart og tydelig en stemme, den kan også høres enten internt eller eksternt. Det kan være navn, ord korte setninger
Clairsentience - her kjenner man helt tydelig ved hjelp av følelsesminner hvordan kontakten i åndeverdenen har det. Man kan føle om kontakten er glad, deprimert, følsom og hva slags fysisk sykdom som kan ha vært dødsårsaken m m.
Når jeg jobber bruker jeg alle disse.
Jeg både hører, ser og kjenner det de har å formidle.
PÅ slutten av seansen gir jeg Deeksha til alle.
Jeg var på kurs hjå Morten Eriksen i 2011 der jeg ble sertifisert som Deeksha- Blessing giver.


Her er et sitat fra Morten Eriksen, 20.11.2007:


"Jeg var i India i 2005 og lært en behandlingsform som blir kalt Deeksha. Å kalle det en behandlingsform er gjerne noe ukorrekt, men det handler om å overføre en høyere bevissthet til andre mennesker.
Når jeg formilder Deeksha, så holder jeg mine hender på hodet til den det gjelder. Jeg blir da en kanal for de høyere åndelige energier. Jeg holder gjerne bare noen sekunder eller minutter. Men resultatet er den sterkeste transformasjonen jeg noen gang har sett!
Hva en Deeksha gjør er å løse opp i dine mønstre, og dine illusjoner om deg selv. Og du kan oppleve å komme tilbake til din indre åndelige kjerne.
Du kan oppleve å bli opplyst. En total indre ro og kjærlighet vil da kunne bli en varig del av deg. Alle indre og ytre konflikter kan løses opp.

For å forstå hvordan dette fungerer, så må vi se på hvem vi egentlig er. Du har det vi kaller et Ego, og et lavere Selv. Samt en høyere Åndelig bevissthet. I vår hverdag er det det lavere Selvet og Egoet som tar all oppmerksomhet. Det er nemlig slik at alle mennesker i dag betrakter og ser seg selv ut fra de følelser og opplevelser de har hatt i livet. Alt dette
former deres syn på seg selv. Og ut fra dette danner vi en identitet som vi forbinder oss med. Som vi kaller Det lavere Selv. Men er vi egentlig våre følelser, tanker og erfaringer? Eller er vi noe dypere?
Alt du opplever i ditt liv er fargelagt av dine tidligere opplevelser. Alle nye ting du opplever blir analysert ut fra tidligere hendelser. Så ingen ting av hva vi opplever i livet opplever vi på en nøytral måte. Vi repeterer og analyserer hva vi tidligere har opplevd. Fra du ble unnfanget i mors mage, til du er ca. 4 - 5 år, dannes det følelser og opplevelser som påvirker deg resten av livet.

Derfor lever nesten ingen i dag. Vi er ikke tilstede i nuet!"
MEDIUM - HVA ER DET?

Alr er energi, kroppen vår er energi, sjelen vår er energi.  Når vi lever i vår fyskiske, jordiske kropp så er det en enegitilstand.  Når kropp og sjel skiller lag og den fysiske kroppen dør, så vil sjelen fortsette som energi.  Sjelens energi opphører ikke.

Noen sjeler ønsker å kommunisere med sine venner, familie eller de som bor i deres bolig. Enkelte sjeler forstår ikke helt at de ikke er blant oss med en fysisk kropp - så de vil prøve å kommunisere med å få ting til og falle ned, bevege seg på uforklarlig vis.

Noen mennesker er født som medium mens andre trener opp evnene sine med coaching av et medium. Et medium kan se, høre og/eller føle hvordan sjelen som har gått over i åndeverden har det. 


Som Medium arbeider jeg med:

Clairaudience- man hører klart og tydelig en stemme, den kan også høres enten internt eller eksternt. Det kan være navn, ord korte setninger

Clairsentience - her kjenner man helt tydelig ved hjelp av følelsesminner hvordan kontakten i åndeverdenen har det. Man kan føle om kontakten er glad, deprimert, følsom og hva slags fysisk sykdom som kan ha vært dødsårsaken.

 


Når jeg jobber bruker jeg alle disse. 
Jeg både hører, ser og kjenner det de har å formidle. 

KONTAKTINFORMASJON:

Er dere interessert i meditasjonskvelder, healingsirkler, guidet meditasjon, kurs, kanalisering eller mediumsseanser?

DA ER DU VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT.

Facebook: 

https://www.facebook.com/grokarin

Tlf. 928 24 829

Mail:  gro@lyskanalen.com

Besøksadresse :

5722 Dalekvam

45 min m tog fra Bergen

Jeg reiser også rundt og behandler og gir husrens når det er behov for det.

GRO KARIN ER ET MEDIUM

Nyeste kommentarer

30.06 | 09:10

Jeg vil gjerne være med i gruppen

15.02 | 19:34

Du er velkommen til å melde deg på. Bare ta kontakt på mail hjertetreff.bo...

15.02 | 18:40

Jeg ville elske at blive med

18.11 | 23:29

Hei Grete