LEIF HAVIK

KANALISERING - STOR-RÅD Søndag 26.05.24

Leif har kanalisert energien Iliuka siden 1982. "Iliuka" er en gammel indiansk/inuittisk inspirasjon som formidler sin visdom med humor og stort engasjement. Han er svært opptatt av tilstedeværelse her og nå når skal han kanalisere "Iliuka".  Det vil bli anledning for deltakerne å stille allmenne spørsmål.  Har du spørsmål av privat karakter, må disse "kamufleres" slik at de blir av allmenn interesse.

Det er til nå formidlet mange tusen sider med visdom.  Han har vært med 10 av 11 år på vår festival.  Så gled deg til STOR-RÅD.

KANALISERING - private råd.

Leif har mer eller mindre sluttet med private råd.  Men på festivalen gjør han unntak.

Det vil være anledning til å melde seg på et råd hos han (inntil 15 deltakere) hvor du kan stille personlige spørsmål.  Dette er ikke inkludert i prisen på festivalen og vil koste kr. 650.-.

DETTE RÅDET ER FORBEHOLDT FESTIVALENS DELTAKERE.

MEDISINHJULET - kurs 22.05-31.05.24

I 2024 setter vi opp et kurs i Medisinhjulet etter at festivalen er over.  Det vil si at det starter tirsdag ettermiddag den 28.08 og avsluttes med Råd for deltakerne søndag ettermiddag.  Det er avreise etter frokost 31.05.24  

På dette kurset er det plass til 12 personer og er satt opp kun for deltakerne av festivalen.  Men det er få plasser så det er om å gjøre å være først til mølla...

Kurset holdes utenom festivalen og har egen pris.  Prisen er for opphold på hotellet (du fortsetter å bo i rommet ditt).  Det inkluderer frokost, lunsj og middag samt kaffe/te hele dagen.  Samt kursavgift og betaling for Råd.

Enkeltrom         Kr. 8.825.-

Dobbeltrom       Kr. 7.980.-

Du kan melde deg på eller få mer informasjon ved å sende en mail til hjertetreff.booking@gmail.com 

Eller ringe Mette på 930 80 450.  

LITT OM MEDISINHULET

Dette er et kurs hvor en gammel indiansk filosofi blir brukt som et "kart" for lettere å navigere gjennom livsprosesser, - fra problem til løsning. Det finns mange forskjellige utgaver av et medisinhjul, men de har stort sett den samme grunntanke. Den varianten vi skal benytte er en filosofi som delvis tilhører den nordamerikanske og til dels den inuittiske kultur.

Et medisinhjul består i hovedsak av en sirkel med et sentrum, hvor senteret er origo tilsvarende den sanneste kilde i oss selv,- ikke det som er tillært av roller og mønsterpreget livsholdninger, men den originale kilde av oss. Sirkelen er videre delt inn i fire akser mellom de ulike himmelretninger. Størrelsen på et medisinhjul kan variere, det er hvordan vi opplever vår verden ut ifra vårt eget sentrum som er det viktige.

Deltakerne deltar i plassering av stenene (i alt 20 stk.) ut i terrenget, hvor hver sten har en bestemt symbol og hensikt, og hvor hver himmelretning tilsvarer retninger i livet. Vi gjennomgår ulike eksempler på bevegelser i Medicine Wheel, fra et tenkt problem til en konkret løsning. Vi vet alle svarene i oss selv, og denne arbeidsmetoden er med på å hente frem de svarene vi har bruk for. Mange har vel opplevd at selv om vi "vet" hvordan vi skal sette valg ut i livet, så er det ikke like lett å omskape ideene til handlinger. Ved bruk av medisinhjulet "tvinges" vi til å foreta oss noe, og et hvert steg i en eller annen retning er bedre enn passiv betraktning.

Ved å benytte et medisinhjul vil vi oppleve at vi skaper kraft i det. Fordi bruken er en hellig handling, og dette skaper derfor et hellig punkt, akkurat som en bestemt plass i naturen som vi oppsøker gjentatte ganger.

Bildet viser Medisinhjulet på Solsetra.

FLOKKENS VANDRING

I fjerne tider ble det foretatt en fysisk vandring over flere kontinenter og over flere inkarnasjoner. Vandringen begynte etter at Kobatel ble invadert av folk fra de Mongolske stepper, og vandringen ble splittet gjennom at noen vandret mot øst og noen mot vest. De som vandret mot øst, gikk over ”Beringaland” hvor det da var fast forbindelse over til Alaska. Og de som vandret mot vest, gikk vest over de russiske stepper, over Norden og nordover hvor man reiste med skip over havet forbi Island, Grønland og til Inuvick i Canada.

Iliuka kan derfor sies å ha vært Tibetaner, Inuitt og senere indianer. Han var høvding og medisinmann både som inuitt og som indianer. I dag ville vi kalle det shaman. Iliuka omtaler alle landområder nord for Polarsirkelen som Inus rike, om det er i Sibir eller i Canada, eller i Norden. Han har formidlet at det i fjerne tider var varme vinder og dermed isfritt over hele polområdet. Det var også andre havstrømmer på grunn av landområder som i dag er sunket i havet.

Tid og rom og kollektiv bevissthet

I og med at Iliuka ikke opplever tidsfenomenet slik vi gjør, er han i stand til å ”koble” seg opp i hvilken som helst problemstilling. Noen har fått detaljerte svar om bil-tekniske problem, ja til og med et Cessna-fly. Han forklarer at det finns en slags universell kollektiv bevissthets ”database” hvor alle svar finns. Dette er hans arkiv. Han opplever å være totalt tilstede i nuet, og nærværende over alt i dette nuet, siden han da ikke forholder seg til vår tid-rom-modell. ”Det er som luften vi puster” sier han. Og alle molekyler og partikler har bevissthet, enten de er her eller der. For Iliuka finns ikke slike begreper som her og der. Alt er her.

Livsprosesser og helseproblem

Iliuka er klok når det gjelder livsprosesser og helseproblem. Alt begynner med en tanke, også sykdommer. Dermed kan de også helbredes ved å endre tanken, - reversere kraften. Han forklarer at all informasjon om alle våre inkarnasjoner kan avleses ifra vårt aura-felt. Og det er det han gjør. Det hjelper lite å pynte seg før en kanalisering, for Iliuka ser det ikke i alle fall. Men han leser de vibrasjoner vår aura gir, og dermed kjenner han oss ”fra før”.

Jeg er Iliukas kanal

Iliuka kanaliseres gjennom meg som følge av en karmisk forløsning jeg må utføre for selv å bli fri. Jeg har hatt en inkarnasjon som blant annet bøddel, og har hugget mange hoder. I denne inkarnasjonen har jeg på sjelsplan ”forpliktet” meg til å gjøre mye for å få hoder på plass igjen, billedlig talt.

Det er ikke alltid like morsomt med en sterk guide ved sin side. Iliuka er alltid tilstede, og er veldig engasjert når jeg deltar i spirituelle samtaler, - nesten som et barn. Da kjenner jeg veldig sterke vibrasjoner i hele kroppen. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne sende ham på ferie. Og jeg får ikke noe gratis heller. Dersom jeg selv har behov for Iliuka`s råd må jeg få noen til å spørre for meg, noe som jeg av og til også gjør.  

"ILIUKA" SIER:

"Välsignat vare elden och allt vad den bestrålar:

För där är nya epoker för din Jord och för människor där lever på din Jord. Där är således människor nu under dekader där bliver erbjudet gåvor för att upplysas. Nu är timmen kommen för att använda kraften och se vad den själv kan bestråla genom att använda kraften den bär. Således vill den och lättare se hur där bliver högre frekvenser till allt vad där användes av spirituell energi. Allt vad den söker till universums källa är något den själv bjuder till sin nästa. Konu Ekatah".

KURSER OG INFORMASJON:

Transemediet Leif Havik som kanaliserer "Iliuka":

Leif Havik, Postboks 53

7231 Lundamo

Mobil: 456 00 802.

NB: i helger fra fredag kl 17.00 og til mandag kl. 10.00 er min mobiltelefon avslått. I ferier vil den også være avstengt.

 Hjemmeside: http://www.iliuka.no/

 Viktig: Vær tilstede i ditt liv - lev i nuet - bær fred!

Leif holder også kurser; - "Sanse-kurs", "Stifinner-kurs", og kurs i "Medisin-hjulet", etter indianske tradisjoner.

På hjemmesiden hans kan du også lese Visdomsordene som er blitt kanalisert fra Iliuka, gjennom Leif Havik.

For mer informasjon: www.iliuka.no eller www.medisinhjulet.no 

Terje Malnes 18.04.2020 22:46

Jeg ønsker å kjøpe din bok.Hvorledes betaler jeg. Adr. Nøsteveien 5, 3413 Lier. PS: Har deltatt i flere råd i Asket. Har 1-3 personlige spørsmål til "Iliuka" ?

Mette Wister 19.04.2020 13:56

Hei Terje Malmnes. Du må nok ta direkte kontakt med Leif via Iliukas hjemmesider for å få til dette.
Mvh Mette Wister

Mette Wister 22.02.2015 20:41

Stemmer det....

Margaret 22.02.2015 20:09

Iliuka lørdag 31/5?

Nyeste kommentarer

30.06 | 09:10

Jeg vil gjerne være med i gruppen

15.02 | 19:34

Du er velkommen til å melde deg på. Bare ta kontakt på mail hjertetreff.bo...

15.02 | 18:40

Jeg ville elske at blive med

18.11 | 23:29

Hei Grete